لایسنس سی پنل سرور مجازی

شروع قیمت از

6,000 تومان/ماهانه
35,000 هزینه تنظیم
 • مخصوص VPS (سرور مجازی)
 • تحویل آنی و خودکار
 • بدون هیچگونه محدودیت
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
 • قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستورلایسنس سی پنل سرور اختصاصی

شروع قیمت از

9,000 تومان/ماهانه
40,000 هزینه تنظیم
 • مخصوص Dedicated (سرور اختصاصی)
 • تحویل آنی و خودکار
 • بدون هیچگونه محدودیت
 • قابلیت بروزرسانی از سرور اصلی
 • بدون هیچگونه قطعی یا تداخل
 • پشتیبانی دائم هرگونه مشکل لایسنس
 • قابلیت تغییر ایپی لایسنس تا 3 بار
 • بدون مشکل با تحریم و سرور های داخلی
 • نصب و کانفیگ اتوماتیک با یک دستور