پلن 1 ربات

شروع قیمت از

10,000 تومان/ماهانه
 • فضا 100 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 1 هسته
 • رم 1 گیگابایت
 • پردازش همزمان 100 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • لوکیشن آلمان

پلن 2 ربات

شروع قیمت از

16,000 تومان/ماهانه
 • فضا 200 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 1 هسته
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازش همزمان 150 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • لوکیشن آلمان

پلن 3 ربات

شروع قیمت از

24,000 تومان/ماهانه
 • فضا 500 مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 2 هسته
 • رم 2 گیگابایت
 • پردازش همزمان 200 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • لوکیشن آلمان

پلن 4 ربات

شروع قیمت از

36,000 تومان/ماهانه
 • فضا 1 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 2 هسته
 • رم 3 گیگابایت
 • پردازش همزمان 250 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • لوکیشن آلمان

پلن 5 ربات

شروع قیمت از

50,000 تومان/ماهانه
 • فضا 2 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 2 هسته
 • رم 4 گیگابایت
 • پردازش همزمان 300 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • لوکیشن آلمان

پلن 6 ربات

شروع قیمت از

70,000 تومان/ماهانه
 • فضا 3 گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • CPU 3 هسته
 • رم 6 گیگابایت
 • پردازش همزمان 400 عدد
 • کنترل پنل cPanel
 • لوکیشن آلمان