جهت تسریع در روند پشتیبانی، لطفا هنگام ایجاد تیکت نکات زیر را مورد توجه قرار دهید:
  • دپارتمان مرتبط با موضوع و محصول خود را انتخاب نمایید.
  • عنوان مرتبط با مشکل خود انتخاب کرده و از عناوینی طولانی و حاوی کلمات انگلیسی خودداری نمایید.
  • هنگام ارسال تیکت مرتبط با یک مشکل، سرویس دارای مشکل را انتخاب نمایید.
  • این موضوع را در نظر بگیرید که واحد پشتیبانی در جریان مشکل شما نیست و شما باید مشکل خود را به طور کامل شرح دهید.
  • در صورتی که وضعیت تیکت بر روی ''در حال بررسی'' باشد، بدین معناست که توسط تیم پشتیبانی خوانده شده و در حال رسیدگی می‌باشد. بنابراین باید منتظر پاسخ بمانید.
  • پس از ارسال درخواست و دریافت پاسخ، در صورتی که مایل به ارسال پاسخ مجدد هستید، از ارسال تیکت جدید خودداری و در همان محاوره درخواست خود را ارائه نمایید.
  • در صورت عدم رعایت نکات فوق، رسیدگی تیکت شما بجهت حفظ کیفیت و سرعت پاسخ‌دهی به سایر تیکت‌ها، در حداکثر زمان پاسخگویی انجام خواهد گرفت.
  • انتخاب دپارتمان